Publicador de continguts

Animals de companyia

La tinença dels animals de companyia comporta unes pautes de conducta per part dels propietaris per al benestar dels animals i de la resta de ciutadans. Per això, cal respectar certes normes de convivència per al gaudi de tots, tant en els espais públics com en els seus domicilis.

  • Els cans han de ser conduïts en llocs públics subjectes per una corretja o cadena i han de portar el morrió, obligatori per a determinades races. Les corretges extensibles, permeten una gran llibertat de moviments sense perdre el necessari control sobre l'animal.
  • Han de realitzar les seves necessitats en llocs expressament habilitats. Als parcs hi ha dispositius especials preparats per a això. Utilitzau la calçada per a aquests entorns. Mai no deixeu que les realitzi damunt les voreres i procurau portar mitjans per a retirar-les si fos necessari.
  • L'animal no és culpable de les seves accions. Una bona educació farà que s'adeqüi als horaris i llocs que com a propietari li indiqueu.
  • Recordau un animal de companyia no és una jugueta. No el deixeu llargs períodes de temps al vostre domicili. Ni l'abandoneu a la via pública. Aquestes accions estan castigades per les lleis i les ordenances Municipals. "Ordenança per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana"