Publicador de continguts

Autoprotecció de dones.

Autoprotecció de dones.

Consells d'autoprotecció si no convius amb el teu agressor (a l'habitatge)

 • Canvia el pany i intenta que la comunitat de veïns canviï la del portal.
 • Considera millorar la seguretat del teu habitatge, barrots a les finestres, il·luminació millor, detectors de fum i extintors d'incendis.
 • Abans de sortir de l'habitatge mira per les finestres que donin al carrer i posteriorment per l'espiell.
 • Informa algun veí de confiança de la teva situació perquè pugui alertar-te o cridar la Policia.
 • Abans de sortir del portal surt i mira a les dues bandes.
 • No li permetis pujar al teu domicili.
 • Evita en la mesura possible qualsevol contacte físic o telefònic amb ell.
 • No facilitis dades personals ni cap informació a persones que no coneguis i que no et mereixen confiança.
 • Canvia el número de telèfon mòbil i el de casa, i evita que aparegui a la guia telefònica.
 • Si tens fills, ensenya'ls com cridar a la policia o a demanar ajuda.

Consells de protecció a la via pública

 • Quan caminis pel carrer gira't de tant en tant, mira a l'altra vorera i utilitza els mostradors per a aturar-te i mirar cap enrere.
 • Camina per carrers freqüentats evitant zones fosques, aïllades o solitàries.
 • Procura anar acompanyat.
 • Evita els horaris i llocs rutinaris.
 • Evita els llocs i situacions que freqüenti el teu agressor.
 • Si te'l trobes pel carrer busca un local on hi hagi gent, entra-hi i demana ajuda.
 • Porta el telèfon mòbil a mà amb la marcació ràpida del 092 o 112. Recorda que és preferible donar una falsa alarma que sofrir una altra agressió.
 • Si observes una cosa que et sembli rara o et cridi l'atenció, o bé ell contacta amb tu de qualsevol manera, posa-ho immediatament en coneixement de la Policia.
 • Porta sempre a sobre còpia de l'ordre de protecció.
 • Abans d'anar cap al teu vehicle inspecciona els voltants.
 • Mira ambdós panys de les portes.
 • Una vegada a l'interior acciona l'assegurança de les portes

Consells de protecció en el lloc de treball

 • Informa de la teva situació en el teu lloc de treball i posa especial atenció en entrar-hi i sortir-ne.
 • Tens dret a sol·licitar i esperar confidencialitat de les persones a qui revelis la teva situació.
 • Elabora un pla per al moment en què entris i surtis del lloc de treball.
 • Dóna coneixement de la situació al personal de seguretat privada, amb fotografia si és possible.
 • Demana a algú que t'acompanyi al teu vehicle o un altre mitjà de transport

Consells de protecció amb fills

 • Informa de la situació al centre escolar i llocs d'activitats dels teus fills, indicant qui té permís per a emportar-se els menors.
 • Facilita una còpia de la providència de protecció al director del col·legi i còpia del conveni regulador.
 • Si és possible, proporciona una fotografia de l'agressor.
 • Troba un lloc segur per a intercanviar els nins per a les visites.
 • Facilita als nins d'edat escolar un telèfon mòbil, per a evitar haver de parlar directament amb l'agressor.