Publicador de continguts

Consells de prevenció a ca teva.

La majoria d'accidents produïts en l'àmbit domèstic, tenen com causa la negligència o distracció, així com la falta d'adequades mesures de prevenció, per evitar els mateixos, li suggerim els següents consells:


Instal·lacions.

 • Revisar periòdicament calderes de calefacció i escalfadors.
 • Tancar la clau de gas quan no s'utilitzi. Si s'adverteix olor de gas, ventilar l'habitació.
 • Canviar periòdicament els conductes flexibles de la instal·lació de gas.
 • Desconnectar els aparells elèctrics que no s'usin.
 • No sobrecarregar els endolls, amb diversos aparells.
 • No manipular a la xarxa elèctrica amb el terra moll.
 • Col·locar els fusibles adequats a la potència elèctrica contractada.
 • Revisar les instal·lacions defectuoses per un tècnic especialitzat.


Fumadors.

 • No oblidar cigarrets encesos i si és possible utilitzar cendrers grans.
 • No fumar mai al llit.
 • No fumar mentre s'utilitzen matèries inflamables.


Electrodomèstics.

 • Llegir atentament les instruccions dels electrodomèstics i utilitzar-los correctament.


Consells de prevenció a ca teva.Consells de prevenció a ca teva.Consells de prevenció a ca teva.

Cuina.

 • Evitar que els nens juguin en la cuina.
 • No emmagatzemar ni manipular líquids inflamables en la cuina.
 • Col·locar les paelles en el foc de la forma que no sobresurtin els mànecs.
 • Si s'incendia una paella, col·loqui una tapadora o drap humit sobre ella.
 • No cuinar amb vestits de màniga ampla.


Xemeneies.

 • Col·locar pantalles de protecció a les xemeneies.
 • No deixar enceses mai les xemeneies, si s'absenta o s'adorm.
 • Netejar periòdicament les xemeneies.
 • No deixar que els nens juguin amb llumins o encenedors, o que llancin objectes al foc.


Consells de prevenció a ca teva.Consells de prevenció a ca teva.

Estufes.

 • No col·locar mai estufes a prop de mobles o cortines.
 • No posar a assecar penyores|peces a la calor d'estufes o brasers.
 • Vigilar els brasers i estufes que estiguin col·locades sota o al costat de les taules.


Actuació en casos d'incendi.

 • Avisar els bombers (112).
 • Conèixer les possibles vies d'escapada|fuita.
 • Conservar la calma.
 • Intentar apagar el foc, però només si és petit i es pot controlar.
 • En abandonar el lloc incendiat fer-ho gatejant si hi hagués fum.
 • No utilitzar els ascensors com a via d'evacuació.
 • Si s'incendia la roba, no córrer. Ajeure's al terra i rodar sobre un mateix.
 • Tallar el corrent elèctric i l'entrada de gas.
 • Si intenta apagar-lo, situï's entre el foc i la via d'escapada|fuita.


En cas de no poder abandonar l'habitatge pel foc o el fum.

 • Tancar-se en una habitació.
 • Tapar les ranures de la porta amb draps o teles preferiblement molls per evitar que entre fum.
 • Fer-se veure per la finestra i sol·licitar ajuda.
 • Eduqui als menors de la casa sobre aquest tipus d'instal·lacions i no deixi de vigilar les seves accions, pot salvar una vida.