Publicador de continguts

Consum i venda d'alcohol

Recordau les següents prohibicions, que entre d'altres, assenyala la llei, especialment pel que es refereix als menors d'edat.


  • No es permetrà la venda, subministrament i CONSUM de begudes alcohòliques entre altres als següents llocs: A la VIA PÚBLICA. En aquelles botigues que romanguin obertes les 24 hores del dia, o qualsevol altre tipus d'establiment no dedicat específicament a aquesta venda, des de les 22 hores a les 8 hores del dia següent.

  • És la seva obligació col·locar cartells que indiquin la prohibició de vendre o subministrar begudes alcohòliques a menors de 16 anys, i de begudes amb graduació alcohòlica igual o superior a divuit graus centesimals a menors de 18 anys.

  • El subministrament de begudes alcohòliques a través de màquines automàtiques sols podrà efectuar-se sota control de les persones responsables, evitant l'accés als menors de 16 anys, impedint la seva instal·lació en espais oberts al públic, i col·locant cartells avisadors a les màquines que indiqui la prohibició de la seva venda els menors de 16 anys.

  • Està prohibit l'accés de menors de 16 anys en discoteques, sales de festa i establiments similars en els quals es vengui o faciliti el consum de begudes alcohòliques.

  • La Policia Local de Palma està facultada per a confiscar, com a mesura cautelar, aquelles begudes que s'estiguin consumint a la via pública.