Publicador de continguts

Dies de pluja i vent

En ocasions, existeix el risc de forts canvis climàtics que poden afectar de forma important la nostra vida quotidiana.

Per a una major seguretat en aquestes circumstàncies seguiu aquests consells:

 • Assegurau les portes exteriors i finestres. Baixau o tancau les persianes sobre guies.
 • Retirau de balcons, terrasses, i miradors, tots els objectes que puguin arribar a ser portats pel vent, tals com cossiols, mobles, para-sols, ornaments, etc..., ja que es converteixen en elements perillosos susceptibles de caure a la via pública.
 • Recolliu i assegurau els tendals, així com les persianes no incrustades en guies.
 • Consolidau antenes de televisió i radiofonia, anuncis elèctrics, bastides, grues, i en general aquells elements del vostre habitatge o lloc de treball que puguin caure a la via pública.
 • No us protegiu del vent al costat de murs, tàpies, tanques o arbres, pel perill de caiguda total o parcial d'aquests.
 • Transitau amb precaució pels carrers, en especial a les vies estretes amb edificacions antigues o en construcció, pel perill de despreniment de cornises, teules i altres elements.
 • Revisau periòdicament la coberta, terrassa, canalons, baixants i desguassos de terrasses, eliminant els elements que obstrueixin la circulació i evacuació de l'aigua de pluja. Amb això s'evitaran inundacions i sobrecàrregues.
 • Revisau el correcte funcionament dels desguassos i grups de bombatge d'extracció de l'aigua a garatges i soterranis.
 • No toqueu fanals, cables ni pals de la línia elèctrica. Desconnecteu els aparells elèctrics i antenes de televisió, durant grans tempestes.
 • Conduïu amb precaució. Procurau no circular al costat d'arbratges, ni estacionar el vostre vehicle davall aquests, ni en les proximitats de murs, tàpies o tanques.
 • Davant qualsevol situació de risc imminent trucau a la Policia o els Bombers.