Publicador de continguts

Per a estar més segur a ca teva

Per a estar més segur a ca teva

Hi ha unes pautes de comportament per a fer més difícil la visita dels "amics del que no és seu" al nostre domicili quan nosaltres no hi som:


 • No obriu la porta a persones desconegudes.
 • Demanau sempre la identificació al personal de l'aigua, el llum, el gas o el telèfon i comprovau el servei, trucant a la companyia. Desconfiau del número de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.
 • Recolliu diàriament la correspondència per a evitar que persones alienes utilitzin les vostres dades personals.
 • Tancau sempre amb clau les portes d'accés al carrer.
 • Tancau bé la porta d'entrada de l'edifici i comprovau que cap desconegut aprofita per a entrar-hi.
 • No deixeu les claus posades al pany exterior, ni davall l'estora de l'entrada, ni a la bústia, ni en cap altre amagatall extern al domicili.
 • Si perdeu les claus, canviau els panys.

ACCESSOS INTERIORS

 • Tancau bé tots els accessos a l'hora d'anar a dormir i també quan sou fora de casa.
 • Una balda interior a les portes d'accés és molt útil.

ACCESSOS EXTERIORS

 • Protegiu-vos per mitjà de portes blindades, reixes a les finestres, panys de seguretat, etc.
 • Si fan obres a l'exterior del vostre edifici, assegurau-vos que no es pot entrar al vostre pis per les bastides o les escales.

GARATGES

 • No deixeu les claus a l'interior del vehicle. Tampoc no deixeu a la vista objectes com roba, aparells electrònics, etc.
 • No deixeu a l'abast cap eina que pugui facilitar el forçament de panys i accessos.
 • Connectau l'alarma del vehicle.
 • Comprovau que la porta del garatge queda tancada a l'entrada i la sortida de vehicles i que cap estrany aprofiti per a entrar-hi.
 • És recomanable i útil disposar de sistemes de videovigilància.
 • Si sou propietari d'una placa de pàrquing i la teniu llogada, estigueu al cas de possibles pèrdues o robatoris de claus i comandaments del vostre llogater.

ALARMA

 • Connectau-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar la seguretat.
 • Cal que estigui connectada a una central d'alarmes que avisi la policia.
 • S'ha d'instal·lar i utilitzar d'acord amb les instruccions de l'instal·lador i en un lloc on sigui difícil accedir.
 • Si guardau a casa objectes de valor, cal que instal·leu mesures de protecció efectives d'acord amb les vostres necessitats. Comprovau que l'empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.
 • Guardau els documents de tots els electrodomèstics per a facilitar la identificació dels aparells en cas de robatori.

QUAN ANEU DE VACANCES

 • Deixau els objectes valuosos en llocs segurs.
 • Tancau tots els accessos amb clau i connectau l'alarma.
 • És convenient que tingueu un inventari d'objectes amb el número de sèrie, la marca i el model: facilita la identificació dels objectes en cas de robatori.
 • Avisau persones de confiança de la vostra absència.
 • Evitau explicar que us absentau de casa, si parlau amb persones desconegudes.
 • No deixeu senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa.
 • No exterioritzeu que la casa queda sense habitar.
 • No deixeu al contestador automàtic cap missatge del qual es dedueixi que sou fora. Podeu activar el desviament de trucades per a poder respondre sempre.
 • Demanau a algú que us reculli la correspondència.