Publicador de continguts

Protegiu la vostra bicicleta.

» A Palma, mou-te amb bicicleta

Consells de seguretat.

A l'aparcament:

 • A la via pública, escolliu els espais d'aparcament més freqüentats, per tal que la bicicleta quedi a la vista de tothom.
 • Aparcau la bicicleta en un lloc que us permeti lligar-la com a mínim pel quadre, i també per una roda.
 • Utilitzau una tanca segura i fiable per a lligar la bicicleta. Les més recomanables són les de tipus "U" rígida.
 • Si teniu la bicicleta dins un garatge, lligau-la igualment i evitau deixar les claus en un lloc accessible.


A l'hora de comprar-la:

 • Eviteu sempre comprar bicicletes de segona mà sense contracte ni factura.
 • Conservau la factura de compra i anotau el número de bastidor de la bicicleta.
 • Identificau la vostra bicicleta.
 • Cada bicicleta té un número de bastidor únic i exclusiu que la identifica. Normalment aquest número de bastidor es troba situat al quadre de la bicicleta, concretament baix de la caixa del pedaler.
 • Es pot fer gravar el número de DNI o qualsevol altra referència en algun lloc del quadre de la bicicleta.
 • Anotau el número de bastidor de la vostra bicicleta en altres llocs com ara al telèfon mòbil o al casc, per a disposar-ne en cas de sostracció.


A l'hora de circular:

 • El manteniment de la bicicleta és molt important. Revisau-ne la direcció, les rodes, els frens i els llums.
 • Quan circuleu els vespres és obligatori dur llums i peces de vestir reflectants. Feis-vos visible, feis-vos veure.
 • És recomanable l'ús dels casc.
 • És molt perillós usar auriculars per a escoltar música, perquè no us permeten controlar el trànsit que teniu darrere.
 • Sempre que sigui possible, circulau pels carrils bici.
 • Respectau les normes de circulació.
 • Respectau sempre la preferència dels vianants.
 • Indicau amb anterioritat les maniobres d'avançament o canvis de direcció.
 • Per les voreres per on circuli gent no excediu la velocitat normal d'un vianant.
 • No us agafeu als laterals o a la part posterior d'altres vehicles com a mitjà de locomoció

  Caminar amb bicicleta i caminar són ambientalment els mitjans més eficaços i sostenibles per a realitzar viatges breus.

  En una ciutat ben planificada, més del 80 per cent dels viatges inferiors a cinc quilòmetres es poden realitzar caminant o amb bicicleta.

  Els ciclistes i els vianants són els usuaris més eficients de l'espai públic. Promoure el transport amb bicicleta i el desplaçament per als vianants amb garanties són accions essencials per a millorar la inclusió dels més pobres i la cohesió social. Però especialment per a generar millors condicions de salut pública. Això crea una nova societat on les persones de tots els ingressos poden trobar-se com més iguals i sentir-se millor.

  En un món en desenvolupament on les disparitats dels ingressos són generalment massa altes, el paper potencial del transport no motoritzat és molt important.

  En les ciutats de gran desenvolupament i alt nivell de qualitat de vida, els governs promouen activament l'ús de bicicletes i molt més el caminar.

  Per a això han decidit políticament invertir generosos recursos a fi d'implementar condicions que afavoreixin la mobilitat de vianants i ciclistes. Els efectes no solament tenen a veure amb la convivència, també amb el millorament de les condicions físiques i fisiològiques de les persones.

  Això són arguments suficients perquè els batles de les ciutats de països en desenvolupament, no solament es preocupin per millorar les vies per als automotores, per fer ponts elevats o projectes d'infraestructura; un tipus d'obres que afavoreixen més els rics i que són una minoria privilegiada.

  És prioritari que tinguin compromís amb les majories de la societat, donant suport i desenvolupant iniciatives que promoguin el transport amb bicicleta i especialment el caminar.

  Excepte estrictes excepcions, tots som vianants. Per què no privilegiar políticament la gran majoria? Científicament està demostrat que les urbs més caminables són les ciutats més saludables i amb més futur.