Publicador de continguts

Relatives al conductor

 • No oblideu adoptar les precaucions elementals i imprescindibles per a la conducció en aquestes dates de desplaçaments massius i de llarga distància.
   
 • La vigília del viatge procurau descansar i dormir prou. Així podreu conduir relaxat i sense somnolència.
   
 • Evitau, durant el viatge, els menjars o dinars copiosos, ja que produeixen efectes negatius amb ensopiment i digestions pesades.
   
 • Suprimiu igualment qualsevol beguda alcohòlica. L'alcohol disminueix els reflexos i crea una falsa sensació de seguretat.
   
 • A més tot conductor queda obligat, sota sanció, a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia, estupefaents, psicotròpics i altres d'anàlogues.
   
 • Evitau la conducció continuada durant moltes hores. Aturau-vos cada dues hores traient el cotxe de la carretera, estirau les cames i respirau aire pur, que mai no us vindrà malament.
   
 • En qualsevol cas, al menor símptoma de cansament, aturau el cotxe fora de la carretera i feis una becada.
   
 • El conductor i l'acompanyant de motocicletes i ciclomotors han d'utilitzar cascs per a circular per qualsevol via urbana o interurbana.
   
 • Queda prohibit conduir utilitzant auriculars connectats a aparells reproductors de so o radiotelèfons.
   
 • Recordau que la distància mínima de separació lateral per a avançar a vianants i a vehicles de dues rodes és d'1,50 metres.
   
 • Mentre conduïu no us poseu metes, temps ni distàncies.
   
 • Portau roba còmoda i calçat adequat per a la conducció.
   
 • Els objectes personals i els que pugueu necessitar durant el viatge, teniu-los a mà.
   
 • Els conductors de vehicles han d'utilitzar un guardapits reflector d'alta visibilitat, quan surtin d'aquests i ocupin la calçada o la vorera de les vies interurbanes.
   
 • Si utilitzau ulleres graduades és aconsellable dur-ne unes de recanvi.

Data darrera modificació: 31 d’agost de 2023