Publicador de continguts

Seguretat en els comerços

L'augment de l'activitat comercial en determinades èpoques de l'any fa necessari extremar les mesures de seguretat per a evitar que es cometin delictes.

A continuació us facilitam un seguit de consells que us poden orientar de forma genèrica.

 

DURANT L'ACTIVITAT COMERCIAL

 • No acumuleu diners a les caixes enregistradores i buidau-les sovint.
 • És convenient que al llarg del dia efectueu diversos ingressos a les entitats bancàries. Evitau portar molts de doblers de cop i, quan calgui, feu-ho amb discreció i adoptant totes les mesures de seguretat possibles.
 • Limitau les vies d'accés a l'establiment per a facilitar el control i dificultar la fugida en cas de robatori.
 • informau amb rètols (a l'entrada i a la sortida), que es pot demanar a la clientela que mostri la bossa de mà.
 • Instal·lau xips de seguretat als productes.
 • Valorau si us cal disposar de vigilants de seguretat.
 • Quan hi hagi motius de sospita, el vigilant pot fer un escorcoll de les bosses i l'abric del client en un lloc habilitat.
 • En determinats comerços pot ser convenient instal·lar un circuit tancat de televisió.
 • Un tècnic en seguretat us pot fer un projecte de millora adaptat a les necessitats del vostre establiment.

 

EN EL VOSTRE NEGOCI

 

 • Cal que els treballadors i les treballadores siguin conscients que les persones desconegudes no han de conèixer les mesures de seguretat instal·lades.
 • També han de conèixer aquell àmbit de la seguretat que els pertoca o els pot afectar (cal definir el coneixement de la seguretat de l'establiment en funció del grau de responsabilitat).
 • Si no disposau de vigilant de seguretat, designau persones de confiança que coneguin els sistemes de detecció que hi ha instal·lats i que es responsabilitzin de connectar-los.
 • Portau un control de la quantitat de claus de l'establiment i de les persones que disposen de còpies.

 

AMB LES TARGETES DE CRÈDIT

 

 • Recordau que les targetes de crèdit són personals i intransferibles.
 • A l'hora de comprovar les dades de la persona titular de la targeta amb el document d'identificació del client, sigueu rigorosos.
 • No accepteu excuses de parentiu ni altres arguments com haver deixat la identificació al vehicle.
 • Comprovau sempre que les dades de la targeta, nom i numeració, que s'imprimeixen al rebut coincideixen amb les dades de la targeta de la persona titular.
 • Davant qualsevol irregularitat, avisau la persona encarregada o el servei de seguretat.
 • En cas de no disposar-ne, avisau amb discreció la policia.
 • En cas de dubte sobre la legalitat de la targeta no efectueu l'operació comercial.
 • No us deixeu intimidar per les presses del client o pel nombre de persones que esperen ser ateses.
 • Evitau qualsevol tipus de confrontació i actuau amb tota naturalitat. En aquesta situació és útil que us fixeu en aquells trets característics del client, com poden ser tatuatges, cabells, ulls, roba... Se'n podria anar amb discreció sense esperar el servei de seguretat.

 

AMB ELS BITLLETS

 

 • Comprovau sempre les mesures de seguretat i les particularitats que presenten els bitllets d'euro.
 • Si creieu que un bitllet és fals, no l'accepteu.
 • En cap cas inicieu una discussió, comunicau a la persona que aparentment el bitllet és fals i que segurament ha estat objecte d'un engany.
 • Un bitllet fals cal portar-lo a la Policia.
 • Si veis que la persona no vol esperar l'arribada dels serveis de seguretat, no us hi oposeu.
 • intentau retenir-ne mentalment les característiques físiques, la roba i, si es dóna el cas, la descripció del vehicle i/o els acompanyants.