Qualitat

Qualitat

Política de Qualitat

 

La Policia Local de Palma adopta el compromís de gestionar la seva organització dins el marc del Pla de qualitat implantat per l'Ajuntament de Palma, amb l'objecte de satisfer les necessitats i les expectatives dels ciutadans i ciutadanes residents i visitants, mitjançant la gestió per processos que condueixin a la màxima eficàcia i eficiència de la nostra organització.Missió

 

Quina és la nostra missió?
Impulsar la qualitat de vida a la ciutat a través de la millora de la seguretat ciutadana, per a contribuir a una ciutat més segura, sostenible, participativa i integrada socialment i territorialment, amb major eficiència en la gestió dels recursos dins el marc de l'ordenament jurídic.Visió

 

Quina és la nostra visió compartida? Allò que volem ser?
Assegurar-nos de l'eficàcia i eficiència com a organització, mitjançant l'avaluació contínua del nostre rendiment i estar preparats i oberts a l'aprenentatge per a adaptar-nos de forma immediata als requeriments, expectatives i necessitats que la societat ens demandi en cada moment.Declaració institucional

 

 

 

  • Som un servei públic amb la missió de crear seguretat i millorar la qualitat de vida.
  • La comunitat i les persones que la integren són els destinataris del nostre servei i els avaluadors de la seva qualitat.
  • Amb la responsabilització individual i el compromís de tots milloram dia a dia la qualitat del servei.
  • La cooperació i el treball en equip, per damunt d'interessos particulars, ens ajuden a aconseguir els objectius generals del nostre servei.
  • Acceptar el repte de qualitat implica desig de superació i compromís de fer les coses bé a la primera, per professionalitat i per respecte als altres companys.
  • Assumim els nostres errors com eina d'aprenentatge i de millora.
  • La bona imatge individual dóna prestigi al col·lectiu i ens fa sentir satisfets de pertànyer-hi.

Data darrera modificació: 9 de març de 2023

Menú de navegació